EXO-K eyes
EXO-K eyes

2,135 notes ♕ Reblog 1 month ago

throwback → sekai at calvin klein world


1,961 notes ♕ Reblog 1 month ago

exo-nix:

3/12 reasons why do i stan to EXO

↳ sehun is a great dancer

3,835 notes ♕ Reblog 1 month ago
transform  |  EVOLVE

797 notes ♕ Reblog 1 month ago

yixwing:

Yixing in MVs

(Source: yixwing)


2,566 notes ♕ Reblog 1 month ago

1st Asia Tour - 1st Japan Tour - 2nd Japan Tour - 1st World Tour - 3rd Japan Tour

(Source: tiffiana)


1,904 notes ♕ Reblog 1 month ago

cookies game | 2PM vs GOT7

(Source: oneday-everlasting)


4,438 notes ♕ Reblog 1 month ago

(Source: wooyoung)


7,683 notes ♕ Reblog 1 month ago

(Source: ggaeal)


3,261 notes ♕ Reblog 1 month ago

lil-duckling:

not that face again, Sehun-ah  (⇀︹✿)


4,450 notes ♕ Reblog 1 month ago
»
Silly Life by: Heloísa Teixeira
Theme by: Heloísa Teixeira